O nás Ordinační hodiny Nabízená péče Partneři Kontakt

UZ vyšetření a zdravotní pojišťovna

Kolik ultrazvukových vyšetření hradí zdravotní pojišťovna v těhotenství? Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře?
Ženy s fyziologickým průběhem těhotenství (tj. normálním, nekomplikovaným) mají absolvovat dvě ultrazvuková screeningová vyšetření: první v 18. - 20. týdnu těhotenství a druhý ve 30. - 32. týdnu. Jedná se o ženy bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity v normě. Případná další ultrazvuková vyšetření překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství a neměla by být těhotné provedena za úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ačkoliv jsou zmiňovaná dvě UZ vyšetření plně hrazená pojišťovnou, nevylučuje to - po dohodě mezi ženou a lékařem - případnou přímou úhradu např. za fotografii plodu nebo záznam pohybů.
Pro úhradu vyšetření z veřejného zdravotního pojištění je určující "Doporučený postup - zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství", který byl vytvořen na základě dohody výboru České gynekologicko-porodnické společnosti, výboru její Sekce perinatální medicíny a VZP ČR. V něm se uvedené subjekty shodly na doporučeném základním rozsahu gynekologicko-porodnické péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Doporučený obsah a frekvence vyšetření lze považovat za standard péče o těhotné ženy, který je třeba dodržovat vždy, nebrání-li tomu závažné objektivní důvody.
Jiná pravidla se vztahují na ženy, spadající do skupin se středním rizikem (mají svou anamnézu zatíženu rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování) nebo vyšším rizikem (mohou, ale nemusí mít v anamnéze rizikové faktory, charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko). U nich dispenzární péče vychází z druhu rizika, aktuálního zdravotního stavu a je poskytována individuálně dle zdravotních potřeb těhotné ženy. To znamená, že četnost ultrazvukových vyšetření v těchto případech nelze pevně stanovit, jejich počet a termín určuje vždy ošetřující lékař a tato indikovaná vyšetření jsou vždy těhotné ženě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR

Screening v I. trimestru

Vážené maminky,
dovolujeme si Vám na našem pracovišti nabídnout novou možnost vyšetření rizika Downova syndromu již ve 3. měsíci těhotenství:
kombinovaný genetický test v I. trimestru.
Jedná se o vysoce citlivý a včasný způsob odhalení rizika vrozených vývojových vad plodu. Toto vyšetření umožňuje provést genetický test výrazně dříve, než je v současné době obvyklé. Jde o test, který kombinuje věk matky a vyšetření krve matky s vyšetřením určitých ultrazvukových detailů plodu.
Screening v I. trimestru umožnuje zjištění až 90 % plodů s Downovým syndromem. V současné době používaný krevní test prováděný až koncem 4. měsíce – tzv. trojitý test dokáže zachytit pouze 60 – 65 % dětí postižených Downovým syndromem.
Co má těhotná dělat v případě zájmu o tento test?
Po diagnostikování těhotenství přijde na ultrazvukové vyšetření a po zjištění přesně délky těhotenství dostane rozpis, kdy má přijít na krevní odběry a na další podrobné ultrazvukové vyšetření. Na krevní odběr není nutné být zcela nalačno. Po provedení UZ vyšetření na konci 3. měsíce těhotná ihned dostane do ruky písemnou zprávu o vyhodnocení rizika postižení plodu.
Vyšetření není kompletně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
S případnými dotazy se prosím obracejte na lékaře na gynekologické ambulanci.

JVD© 2011.Privacy policy